- van beeldmateriaal naar beeldinformatie -

nl veranderdetectie

Blik op de toekomst

Onze filosofie

Samen een innovatieve oplossing ontwikkelen, die helpt om veranderingen van, in, rondom en op waterlopen en waterkeringen sneller en efficiënter in beeld te brengen met behulp van satellietdata. 

onze filosofie

waarom

Effectiever en efficiënter toezicht in het veld én doelmatiger handhaven op maatregelen die ten behoeve van het waterbeheer zijn genomen door derden.

hoe

Een slimme en geautomatiseerde manier van monitoren van veranderingen in de waterhuishoudkundige inrichting en infrastructuur.

wat

Een landelijke dienst die mutatiekaarten per use-case genereert en verservicet op basis van beschikbare hoge resolutie satelliet- en luchtfoto’s.

waterschappen
rijkswaterstaat logo
netherlands space office logo

deelnemende

partijen

de nL veranderdetectie

is begonnen 

Eind 2019 is de NL veranderdetectie ontstaan vanuit de snelkookpansessie met als thema “Hoe kunnen we slimmer toezicht houden en handhaven door de inzet van satelliet- en luchtfoto’s”.

De NL Veranderdetectie bracht alle ideeën van die driedaagse samen en door gezamenlijk de krachten te bundelen en de ondersteuning vanuit de NSO heeft dit uiteindelijk geleid tot een innovatiecompetitie (SBIR) waarin we marktpartijen uitdagen om met innovatieve oplossingen te komen voor dit idee.

Het project is ontstaan vanuit het domein Vergunning, Toezicht en Handhaving binnen de Waterschappen en RWS (daaruit komt ook de financiering), maar zal in definitieve vorm straks voor veel meer domeinen interessant zijn.
Informatie over veranderingen in het watersysteem en waterkeringen is namelijk voor tal van andere processen belangrijk. In 2022 willen we fase 3 aanbesteden en de dienst operationeel hebben.

aftermovie snelkookpansessie
Video afspelen

Contact

Meer weten

Neem vandaag nog contact op