15 juli 2021

Bezig met Fase 2 van de SBIR (innovatiecompetitie)

15 juli 2021

In Fase 2 zijn er nog twee partijen aan de slag met de NL Veranderdetectie. Waar Fase 1 nog in het teken stond van een haalbaarheidsstudie met 4 partijen, staat fase 2 in het teken van ontwikkeling/demonstratie. De twee partijen zijn Arcadis met TerraSphere en 52Impact met S&T. Fase 2 is gestart afgelopen juni en in december zullen beide partijen de resultaten aanleveren in de vorm van een rapport en presentatie.

Periodiek hebben de leveranciers overleg met de projectgroep in de klankbordgroepsessie om tussentijdse resultaten te tonen en om wederzijdse vragen te beantwoorden.