13 december 2021

Kick-off schrijven Business Case

13 december 2021

Vandaag is de eerste kick-off met het team voor het schrijven van de Business Case.

Procesbegeleider Bart Bergmans (TripleTop) hebben we gevraagd om ons hierin te begeleiden.

Het team voor het opstellen van de Busines Case bestaat nu uit

 

Naam

Functie

Organisatie

Bart Bergmans

Procesbegeleider

Tripletop

Jeroen Waanders

Adviseur innovatie

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Peter Roumen

Coördinator Innovatie VTH

Rijkswaterstaat

Joost Heijkers

Hydrologist

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hans van Leeuwen

STOWA

Adviseur satellieten

Martijn van Berkel

Het Waterschapshuis

Innovatiemakelaar

Erik Nobbe

Het Waterschapshuis

Programmamanager Beeldmateriaal en AHN

Jeroen Leusink

Het Waterschapshuis

Technisch manager Beeldmateriaal en AHN

 

Bovenstaand team staat in nauw contact met de LOVH en AGVH, welke de business vertegenwoordigen in dit project.

Daarnaast is er contact met partijen als het NSO in enkele feedbackrondes.

 

De volgende vragen willen we beantwoorden bij het opstellen van de businesscase beantwoord:

 

 • Wat is de huidige situatie (zonder NL Veranderdetectie) versus de gewenste situatie (met NL Veranderdetectie)?
 • Hoe ziet de product/service combinatie NL Veranderdetectie eruit? Wat wordt ingekocht?
 • Hoe ziet de organisatie van NL Veranderdetectie eruit? Hoe worden taken, rollen en verantwoordelijkheden verdeeld?
 • Welke toepassingen/use cases worden in de initiële versie van NL Veranderdetectie voorzien? En welke toepassingen/use cases kunnen in de toekomst worden toegevoegd?
 • Aan welke (non)functionele en technische eisen moet NL Veranderdetectie voldoen?
 • Wie zijn de beoogde gebruikers van NL Veranderdetectie? En wat vraagt inpassing in de bedrijfsvoering van deze eindgebruikers?
 • Is er voldoende draagvlak voor deelname/medefinanciering bij alle beoogde eindgebruikers? 
 • Wat zijn de verwachte kosten van NL Veranderdetectie?
 • Wat zijn de verwachte baten van NL Veranderdetectie? 
 • Welke risico’s zijn er rondom het ontwikkelen en gebruiken van NL Veranderdetectie?
 • Wat is er nodig om privacy en informatiebeveiliging te borgen?
 • Wie zijn de belanghebbenden bij NL Veranderdetectie?
 • Welke ontwikkelingen bij derden spelen een rol?
 • Wat is de samenhang met andere trajecten?
 • Wat zijn de te nemen vervolgstappen?

 

De eerste versie van de Business Case willen we eind februari gereed hebben.