6 september 2021

Voorbereidingen Fase 3 (Europees aanbesteden)

6 september 2021

Bij een goed resultaat van fase 2 en bij voldoende belangstelling zal er hoogst waarschijnlijk een fase 3 gaan komen, te weten een Europese aanbesteding. Omdat we na de SBIR snel willen doorpakken is er reeds een aanvraag Business Case geschreven. Na goedkeuring hiervan binnen HWH door UO AHN/Beeldmateriaal en OGT zal er dan binnenkort een BusinessCase onderzoek starten. Omdat een deel van dit onderzoek dan parallel verloopt en in samenhang uitgevoerd kan worden, maken we hiermee een efficiencyslag.

De verwachting is dat de business case bij afronding van SBIR fase 2 al voor 80% gereed kan zijn.

Direct na afronding van de SBIR kan de business case dan verder worden opgesteld inclusief een voorstel voor het vervolg.