10 februari 2022

Webinar 7 april NL Veranderdetectie van 13:00-14:30

10 februari 2022

Graag organiseren we weer een webinar voor alle geïnteresseerden van het project NL–Veranderdetectie.

De agenda op hoofdlijnen ziet er als volgt uit

  1. Introductie/Opening
  2. Korte uitleg NL-veranderdetectie
  3. Presentatie resultaten fase 2 door 52Impact/S[&]T
  4. Presentatie resultaten fase 2 door Aracadis/TerraSphere
  5. Presentatie (concept) Business Case
  6. Presentatie Geoweb (Hoe gaat dit werken voor de eindgebruikers)
  7. Planning
  8. Vragen + Afronding

Bij het vorige webinar waren maar liefst 180 deelnemers aanwezig.

Schrijf je op tijd in voor dit webinar, zodat je zeker bent van deelname (aantal deelnemers is beperkt)