Planning

wanneer gebeurt wat?

14 oktober 2019

Snelkookpansessie

“Slimmer handhaven en toezicht houden”

Bekijk hier de Aftermovie

En hier het prille idee van de NL-Veranderdetectie

13 februari 2020

Presentatie voor RWS regio's bij Adviesgroep Vergunningverlening en Handhaving (AgVH)

20 februari 2020

Presentatie voor Waterschappen bij Landelijk Overleg Vergunningverlening en Handhaving (LOVH)

9 juli 2020

Start oproep SBIR op TenderNed

23 juli 2020

Online informatiebijeenkomst van de aanbesteding

3 augustus 2020

Nota van Inlichtingen gepubliceerd

27 augustus 2020

Sluiting indienen offertes SBIR

15 oktober 2020

Bekendmaking

uitslag en opdrachtverstrekking fase 1 
4 Consortia hebben de opdracht gekregen.

25 november 2020

Eerste klankbordgroepsessie fase 1

12 januari 2021

Tweede klankbordgroepsessie fase 1

9 februari 2021

Derde klankbordgroepsessie fase 1

3 maart 2021

Vierde klankbordgroepsessie fase 1

1 april 2021

Indienen haalbaarheidsonderzoeken door consortiums

15 april 2021

Informatiesessie

13:00-14:30 Informatiesessie RWS en Waterschappen inclusief presentaties leveranciers.

Klik hier om de algemene presentatie van het webinar terug te zien.

21 april 2021

Beoordelen

Beoordeling inzendingen en presentaties van de 4 consortia van fase 1 voor de projectgroep.

6 mei 2021

Bekendmaking en opdrachtverstrekking fase 2

1 juni 2021

Startbijeenkomst fase 2

15 juli 2021

Eerste klankbordgroepsessie fase 2

6 september 2021

Tweede klankbordgroepsessie fase 2

14 oktober 2021

Derde klankbordgroepsesssie fase 2

1 december 2021

Beoordelen

Beoordelen inzendingen en presentaties van de 2 consortia van fase 2 voor de projectgroep.

8 december 2021

Eindpresentaties

Eindpresentaties leveranciers fase 2

13 december 2021

Kick-off schrijven Business Case

Q1-2022 Afronden Business Case

10 maart 2022

Presentatie Business Case voor LOVH

24 maart 2022

Presentatie Business Case voor AGVH

Q2-2022 Start aanbesteding fase 3

7 april 2022

Webinar NL – veranderdetectie

Schrijf je in voor dit webinar!

17 juni 2022

Besluit OGT + RWS over Business Case en doorgang naar fase 3